06 - 23 92 95 75

Bent u klaar voor de AVG?

WordPress Go!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bent u er klaar voor?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Als de AVG van toepassing is, heeft u meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht speelt bijvoorbeeld bij een datalek. Daarnaast krijgen uw klanten het recht om ‘vergeten’ te worden. Ook hier moet u zaken voor regelen en deze verantwoorden.

Meer over de AVG kunt u hier lezen.

Elke organisatie en iedere ondernemer die met persoonsgegevens werkt moet aan eisen van de AVG voldoen. Dat geldt ook voor u en uw website.

Wij kunnen u helpen dit voor uw website op orde te brengen. Wat kunnen wij voor u doen en wat controleren wij?

  1. U moet in kaart brengen welke klantgegevens u vastlegt en waarom. Wij kunnen een scan van uw site doen en in kaart brengen welke klant-gegevens worden vastgelegd. U kunt deze dan verantwoorden;
  2. Uw site moet een https-verbinding hebben als u klantgegevens verwerkt. Een contactformulier waarin u om een naam of email adres vraagt, is al genoeg om hieraan te moeten voldoen;
  3. Uw site werkt met cookies. U moet een cookieverklaring hebben waarin u vermeldt welke cookies uw site gebruikt en waarom;
  4. Indien u gebruik maakt van Google analytics kunnen wij dit ook voor u goed instellen;
  5. Uw site moet een privacyverklaring hebben waarin staat dat u voldoet aan de AVG Een voorbeeld hiervan vindt u op onze website: https://www.wp-go.nl/privacyverklaring
  6. Niet verplicht, maar wel gewenst: afspraken met bewerkers van uw gegevens. U gebruikt uiteraard zelf de gegevens van uw klanten. Daarnaast hebben andere partijen wellicht ook toegang tot deze klantgegevens. Die partijen heten ‘bewerkers’. WordPress Go! is zo’n bewerker omdat wij op uw website de klantgegevens kunnen zien en bewerken. Wij raden u aan om een bewerkers overeenkomst met ons af te sluiten. In geval van een datalek zijn het proces en de verantwoordelijkheden goed geregeld.

U ontvangt genoemde informatie in een overzichtelijk rapport.

U moet de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om te voldoen aan de AVG.

LET OP: U bent en blijft zelf verantwoordelijk om aan de AVG te voldoen. Voor het onderdeel website kunnen wij u ondersteunen.

Indien u besluit gebruik te maken van deze aanbieding, verzoeken wij u zich via het contactformulier aan te melden voor ons Website AVG gereed aanbod. Gezien de verwachte drukte worden de aanmeldingen in volgorde van aanmelding verwerkt. Na een aanvraag maken wij een offerte op maat voor uw website.

Bert Mastenbroek

Reageer!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.